Navigation Menu+

Usein kysytyt kysymykset

Mitä on synti?

Teologien mukaan synti on sekä pahoja tekoja että ihmisen syyllisyyttä Jumalan edessä. Sana synti pohjautuu gootin kielen sanaan sundja, jolla viitattiin oikeutettuun esteeseen, puutteeseen ja sairauteen, joka esti tekemästä jotakin. Suomenkielisessä Raamatussa ”synniksi” käännetään monia heprean ja kreikan sanoja. Uudessa testamentissa tärkein on hamartía, joka tarkoitti vikaa, virhettä ja rikkomusta. Syntimittari laajentaa synnin käsitettä määrittelemällä synniksi kaikkea sitä, joka lisää veren valkoisuutta ja täten vähentää veren puhtautta. Raamatussa on useita viittauksia syntiin ja laittomuuteen kuten esim. 1. Joh. 3:4 Jokainen, joka tekee synnin, tekee myös laittomuuden ja synti on laittomuus.

Syntimittari on liian epärealistinen. Miksi esimerkiksi raskaana oleva nainen jonka veren puhtaus saattaa hyvinkin olla 60-70% olisi Kurja tai miksi joku vanhus joka on elämänsä ehtoon loppuvaiheessa on puhtaudeltaan vaikkapa 58% eli Uppiniskainen vaikka ko. henkilöstä ei sellaista ole havaittavissa? Toisaalta taas osa paatuneista rikollisista, joiden silmistä elämän valo on kadonnut, saattavat olla puhtaudeltaan vaikkapa 80-90% mikäli vain ovat fyysisesti vahvassa ja hyvässä kunnossa, joten he ovat ikään kuin reippaasti "synnittömämpiä" kuin vaikkapa hyvinkin puhtaassa ja siunatussa tilassa oleva nainen joka on raskaana.

Voimme jakaa tämän kysymyksen käsittelyn kahdeksi eri asiaksi eli syntisyyden vakavuusjärjestykseen sekä syntien ajalliseen ilmenemiseen.

Syntisyyden vakavuus on Syntimittarin mukaan jaoteltu parhaimmasta huonoimpaan luokkiin: Täydellinen, Autuas, Vanhurskas, Nöyrä, Kurja, Uppiniskainen, Ylpeä, Pilkkaaja, Uskoton, Saastainen ja Jumalaton. Raamatun mukaan on selvää, että täydellisyys, autuus, vanhurskaus tai nöyryys on tavoiteltavampi ominaisuus kuin esim. uppiniskaisuus, pilkkaajuus, uskottomuus, saastaisuus tai jumalattomuus. Raamattu asettaakin usein vastakkain vanhurskauden ja jumalattomuuden. Raamattu myös kertoo, että esimerkiksi kurjat kärsivät jumalattomien ja ylpeiden vuoksi eli eivät sinänsä välttämättä ole tehneet väärin ja täten ovat paremmassa asemassa kuin ylpeät tai jumalattomat (Psalm. 10:2 Jumalattomien ylpeyden tähden kurja kärsii, takertuu heidän punomiinsa juoniin.) Syntisyyden järjestyksellä halutaan siis kuvata sitä millaisia meidän pitäisi olla ja millaisia meidän ei pitäisi olla. Jokainen syntisyyden luokka opettaa tavallaan niitä asioita, joita meidän pitäisi korjata elämässämme, jotta emme olisi syntisiä. Jaottelu voisi hyvinkin olla toisenlainen, mutta järjestys ei juurikaan voi muuttua, koska Raamatun mukaan toiset ominaisuudet on parempia kuin toiset syntinä mitattuna.

Syntien ajallinen ilmeneminen ei myöskään tapahdu Raamatun mukaan heti. Kun ihminen tekee syntiä, niin hän ei joudu välittömästi tästä kärsimään vaan kehon rappeutuminen tapahtuu pikku hiljaa Raamatun mukaan (Psalm. 39:12 Kun sinä ihmistä synnin tähden rangaistuksilla kuritat, kulutat sinä hänen kauneutensa niinkuin koinsyömän, 1. Tim. 5:24 Muutamien ihmisten synnit ovat ilmeiset ja joutuvat ennen tuomittaviksi, toisten taas seuraavat jäljestäpäin). Synnin tekeminen silti johtaa lopulta kuolemaan, jos parannusta ei tapahdu (Jaak. 1:14-15 Mutta kutakin koetellaan siten, että hänen oma halunsa vetää ja houkuttelee häntä. Kun sitten halu on hedelmöittynyt, se synnyttää synnin; kun synti on vuorostaan suoritettu, se tuottaa kuoleman.) ja toisaalta, jos parannus tapahtuu, niin kuolema ei koita (Hes. 18:28 Koska hän näki ja kääntyi pois kaikista synneistänsä, joita oli tehnyt, hän totisesti saa elää; ei hänen ole kuoltava.)

Näiden kohtien perusteella voidaankin sanoa, että vanhus, joka on elämänsä ehtoon loppuvaiheessa on siis kompastunut johonkin syntiin ja pikku hiljaa kuolema hänet korjaa. Samoin käy paatuneen rikollisenkin, jos hän ei tee parannusta synneistään. Verenpuhtaudessa tämä merkitsee sitä, että paatuneen rikollisen veren valkoisuus lisääntyy iän myötä. Vanhukselle niin on jo tapahtunutkin.  Kaikkien raskaana olevien naisten veri ei myöskään ole valkoinen vaan se pitäisi olla normaalisti raskaana olevilla naisilla punainen. Joidenkin tutkijoiden mielestä sikiö aiheuttaa "ulkopuolisena siirränteenä" kehossa tulehduksellisen tilan, jonka vuoksi veri muuttunee valkoiseksi.

Monissa viittauksissa/lainauksissa mainitaan Raamatusta nimenomaan kohtia, joissa Jumalasta käytetään sen hepreankielistä nimeä Jehova (Jahve). Raamattu on jo niin vieras monelle, että pelkästään Jehova-sanan käyttäminen yhdistää ilmiön jollakin tavalla Jehovan Todistajat uskonlahkoon. Se, kuten kaikki muutkin lahkot ja suuntaukset ovat erityisen luotaantyöntäviä useimpien "ei-uskonnollisten" mielestä. Miksi käytetään sanaa Jehova eikä Jumala?

Syntimittari perustuu pääasiassa Raamatun käännökseen, jossa käytetään Jumala- tai Herra-nimityksiä. Joissakin kohdissa on kuitenkin mainittu Jehova, koska uudemmat Raamatun käännökset sanovat jotkut asiat eri tavalla kuin mitä alun perin Raamatussa on lukenut ja tällöin alkuperäisempi muoto on selkeämpi ymmärrettävyyden kannalta.

Onko tupakointi syntiä?

Tupakointi on syntiä. Vaikka Raamattu ei listaa tupakointia syntinä, niin tupakointi on syntiä sen vuoksi, että se heikentää veren puhtautta ja täten myös aiheuttaa piilevää tulehdustilaa.

Perustuuko Syntimittari pelkästään yhteen Raamatun jakeeseen eli Jesaja 1:18:aan?

Ei perustu. Puhdas veri on keskeinen tekijä läpi Raamatun ja alhainen veren puhtaus on laskon/senkan kautta terveystieteellisesti yhteydessä kuolemaan.

Vanhan testamentin kuvaamat jumalanpalvelukset perustuivat pelkästään puhtaan veren käyttöön uhrimenoissa (2. Moos. 11:5 Eläimen tulee olla virheetön, vuoden vanha uros, ja se voi olla lammas tai vuohi. 2. Moos. 24:8 Mooses otti veren, vihmoi sillä kansaa ja sanoi: "Tämä on sen liiton veri, jonka Herra nyt tekee teidän kanssanne näillä ehdoilla." 2. Moos. 29:16 Teurasta pässi ja vihmo sen veri joka puolelle alttaria. 3. Moos. 1:3 Jos hän tahtoo antaa polttouhriksi naudan, hän ottakoon virheettömän sonnin ja tuokoon sen pyhäkköteltan ovelle, jotta Herra olisi hänelle suosiollinen. 3. Moos. 1:10-11 Jos hän tahtoo uhrata pikkukarjaa, lampaan tai vuohen, hän tuokoon virheettömän pässin tai pukin ja teurastakoon sen Herran edessä alttarin pohjoissivulla. Papit, Aaronin jälkeläiset, vihmokoot veren joka puolelle alttaria. Hepr. 9:13-14 Sillä jos vuohien ja sonnien veri ja hiehon tuhka saastuneiden päälle vihmottuna pyhittää aina lihan puhtauteen asti, niin kuinka paljon enemmän Kristuksen veri, hänen joka ikuisen hengen välityksellä uhrasi itsensä virheettömänä Jumalalle, tuleekaan puhdistamaan meidän omantuntomme kuolleista teoista suorittaaksemme pyhää palvelusta elävälle Jumalalle?)

Veri on kaiken elämän perusta ja syntien sovituksen lähde (1. Moos. 9:4 Mutta lihaa, jossa vielä on jäljellä sen elämänvoima, veri, te ette saa syödä. 3. Moos. 17:11 Sillä lihan sielu on veressä, ja minä olen pannut sen alttarille teidän hyväksenne tuottamaan sovituksen sielullenne, sillä sovituksen tuottaa veri siinä olevan sielun perusteella. 3. Moos. 17:14 Sillä kaiken lihan henki on hänen verensä niin kauan kuin se elää. Psalmit 51:14. Päästä minut verenvioista, Jumala, minun autuuteni Jumala, että minun kieleni riemuitsisi sinun vanhurskaudestasi. 1. Joh. 1:7 Mutta jos vaellamme valossa, niin kuin hän itse on valossa, niin meillä on osallisuus toistemme kanssa, ja hänen Poikansa Jeesuksen veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. 1. Joh. 5:8 Henki, vesi ja veri, ja nämä kolme todistavat yhtäpitävästi. Matt. 26:28 Tämä on minun vereni, liiton veri, joka kaikkien puolesta vuodatetaan syntien anteeksiantamiseksi. Hepr. 9:20 "Tämä on sen liiton veri, jonka Jumala on teille säätänyt.")

Viimeiset päivät läpäisee joukko ihmisiä, jotka ovat puhdistaneet verensä eli jotka ovat säilyttäneet kehon regeneraatiokyvyn eivätkä siis ole kuolleet rappeutumiseen (Ilm. 7:13-15 Ja yksi vanhimmista sanoi minulle tämän johdosta: ”Keitä nämä pitkiin valkoisiin vaatteisiin puetut ovat, ja mistä he ovat tulleet?” Niin minä sanoin hänelle viipymättä: ”Herrani, sinä tiedät sen.” Ja hän sanoi minulle: ”Nämä ovat ne, jotka tulevat siitä suuresta ahdistuksesta, ja he ovat pesseet pitkät vaatteensa ja valkaisseet ne Karitsan veressä.)

Verenpuhtaus todennäköisesti ennustaa laskoa/senkkaa siten, että veren puhtauden ollessa alhainen lasko/senkka on korkea. Tiedetään myös, että kroonisesti kohonnut lasko johtaa usein kuolemaan, joten veren puhtaudella, laskolla/senkalla ja synnillä on yhtäpitävät ominaisuudet. Lasko/senkka myös kohoaa iän myötä. Verenpuhtaus ja lasko ovat siis molemmat synnin mittareita. Kannattaa huomioida myös, että yleisesti mitattava CRP-tulehdusarvo ei välttämättä kohoa vaikka lasko olisikin koholla tai veri valkoinen, joten CRP-tulehdusarvo ei ole synnin mittari.

Kohonnut lasko ja valkoinen veri ovat merkkejä tulehduksesta (englanniksi inflammation, vapaasti suomennettuna liekeissä) ja tämä tila tunnetaan Raamatussa terminä helvetin tuli tai kiirastuli (tosin kiirastuli on maallinen ja tapahtuu elinaikana toisin kuin katoliset väittävät). Alla on esitetty helvetin tulen läpi käyneen ihmisen verenpuhtauden käyttäytyminen. Aiemmin verenpuhtaus on valahtanut alas, mutta tulehdusprosessin päätyttyä verenpuhtaus on noussut normaalitasolle.

Syntisyyden mittareiden laadulla ei ole mitään väliä, koska mitattava suure eli syntisyys on pelkkä käsite vailla biologista viittauskohdetta.

Raamatun mukaan synnin seurauksena on kuolema (Hes. 18:20-22 Se sielu, joka tekee syntiä, se tulee kuolemaan. Ei poika kanna mitään syyllisyyttä isän erheen takia, eikä isä kanna mitään syyllisyyttä pojan erheen takia. Vanhurskaan vanhurskaus tulee hänen itsensä päälle, ja jumalattoman jumalattomuus tulee hänen itsensä päälle. Jos nyt joku jumalaton kääntyy pois kaikista synneistään, jotka hän on tehnyt, ja todella pitää kaikki säädökseni ja toteuttaa oikeutta ja vanhurskautta, hän saa ehdottomasti elää. Hän ei kuole. Mitään hänen rikkomuksiaan, jotka hän on tehnyt, ei muisteta häntä vastaan. Sen vanhurskauden takia, jota hän on tehnyt, hän saa elää, Hes. 18:28 Koska hän näki ja kääntyi pois kaikista synneistänsä, joita oli tehnyt, hän totisesti saa elää; ei hänen ole kuoltava, 1. Kor. 15:56 Kuoleman tuottava pistin on synti, mutta synnin voima on Laki, Psalm. 34:22 Pahuus tappaa jumalattoman, ja jotka vanhurskasta vihaavat, ne tulevat syynalaisiksi, Jaak. 1:14-15 Mutta kutakin koetellaan siten, että hänen oma halunsa vetää ja houkuttelee häntä. Kun sitten halu on hedelmöitynyt, se synnyttää synnin; kun synti on vuorostaan suoritettu, se tuottaa kuoleman) Kuolema on siis synnin biologinen seuraus. Synnin tekemisestä poiskääntymisellä on myös biologinen seuraus eli elossa pysyminen.

Muita synnin tekemisen biologisia seurauksia on Raamatun mukaan mm. kipu (Jer. 30:15 Miksi valitat vammaasi, kipusi kovuutta? Koska sinun rikoksesi on suuri, sinun syntisi monilukuiset, olen minä sinulle tämän tehnyt), luuston heikkeneminen (Jer. 23:9 Minun sydämeni on murtunut rinnassani, kaikki luuni raukeavat. Minä olen kuin juopunut mies, kuin sankari, jonka viini on voittanut, Herran edessä ja hänen pyhien sanojensa edessä), kauneuden menetys (Psalm. 39:12 Kun sinä ihmistä synnin tähden rangaistuksilla kuritat, kulutat sinä hänen kauneutensa niinkuin koinsyömän. Vain tuulen henkäys ovat kaikki ihmiset), sairaus (Miika 6:13 Ja minäkin puolestani teen sinut sairaaksi lyömällä sinua; sinua kohtaa autioittaminen syntiesi vuoksi), hedelmättömyys (Matt. 13:22 Orjantappuroiden sekaan kylvetty on taas se, joka kuulee sanan, mutta tämän asiainjärjestelmän huoli ja rikkauden petollinen voima tukahduttavat sanan, ja hän tulee hedelmättömäksi) ja lihassa kärsiminen (1. Piet. 4:1 Joka lihassa kärsii se synnistä lakkaa). Synnin tekemisen biologinen seuraus on myös krooninen tulehdustila (5. Moos. 28:22 Herra lyö teitä hivuttavalla taudilla, kuumeella ja tulehduksilla, polttavalla helteellä ja kuivuudella, viljaruosteella ja nokitähkällä, ja te saatte kärsiä niistä, kunnes teitä ei enää ole. Jaak. 5:1-3 Kuulkaa nyt, te rikkaat: itkekää ja vaikeroikaa sitä kurjuutta, joka on teille tulossa. Teidän rikkautenne on mädännyt, ja teidän vaatteenne ovat koin syömät; teidän kultanne ja hopeanne on ruostunut, ja niiden ruoste on oleva todistuksena teitä vastaan ja syövä teidän lihanne niin kuin tuli. Te olette koonneet aarteita viimeisinä päivinä, Matt. 5:22 Mutta minä sanon teille: jokainen, joka vihastuu veljeensä, on ansainnut oikeuden tuomion; ja joka sanoo veljelleen: 'Sinä tyhjänpäiväinen', on ansainnut suuren neuvoston tuomion; ja joka sanoo: 'Sinä hullu', on ansainnut helvetin tulen).

Syntimittaria syytetään usein ahdasmielisyydestä.

Syntimittari on ahdasmielinen. Matteuksen evankeliumi käskee (Matt. 7:13-14): "Menkää ahtaasta portista sisälle. Sillä se portti on avara ja tie lavea, joka vie kadotukseen, ja monta on, jotka siitä sisälle menevät mutta se portti on ahdas ja tie kaita, joka vie elämään, ja harvat ovat ne, jotka sen löytävät." Jesajan kirja esittää asian hieman erillä tavalla (Jes. 1:19-20): "Jos te taivutatte mielenne kuulemaan minua, te saatte syödä maan hyvyyttä, mutta jos kovetatte mielenne ja torjutte minut, miekka syö teidät. Herran suu on puhunut."

Ottaako Syntimittari huomioon perisynnin?

Kyllä siinä mielessä, että äärimmäisen korkeita veren puhtauksia (>96%) ei ole vielä ihmisiltä tietomme mukaan löytynyt.

Mitä ovat veriruskeat synnit?

Usein kuulemme eri uskonnollisilta ryhmiltä, että veriruskeat synnit olisivat jotenkin kauhistuttavampia syntejä kuin toiset synnit. Tähän päättelyyn ei kuitenkaan näytä olevan mitään perusteita. Raamatussa ei ole jaottelua eri värisiin synteihin syntisyyden vakavuusasteen mukaan. Syntimittari selventää tämän asian. Syntimittarin mukaan veriruskeat synnit viittaavat ihmisen syntisyyteen, joka on piilossa, koska syntejä ei ole vielä paljastettu. Synnin eräpäivä ei siis ole vielä koittanut, jolloin ihmisen veri pysyy punaisena/ruskeana. Valkoiset synnit ovat taas osoitus siitä, että ihminen on todistautunut Jumalan silmissä syntiseksi ja hänen väärin tekojensa eräpäivä on täyttynyt - tulehdusarvot ovat kohonneet. Ideaalitilanne onkin siis se, että synnit pysyvät veriruskeina eli veri säilyttää normaalitilansa eikä tulehdustilojen kasvuun tarvitse joutua.

Mitä on veren syntioppi?

Veren syntioppi kuvaa biologisen elämän eri reitit raamatullisesta perspektiivistä. Se myös määrittelee peruskäsitteet kuten synnin, tulen, helvetin tulen, tuomiopäivän jne. Lisää veren syntiopista voit opiskella täältä.

Profeettojesi näyt olivat petosta ja harhaa. Syntiäsi he eivät paljastaneet, eivät kääntäneet kohtaloasi. Vääriä ja eksyttäviä olivat heidän ennussanansa. (Valit. 2:14)